X2 IP LMHT không cần phần mềm ( Đã Fix – Không Còn Áp dụng )X2 IP LMHT không cần phần mềm ( Đã Fix – Không Còn Áp dụng )

Chào Mừng Mấy Bạn Đã Đến Với Kênh Cũa Mình YO !

Các Bạn Xem Clip Nhớ ►Share và ►Subcribe Giúp Mình Rất Là Nhiều Rồi

►Facebook:
►Subcribe:

BẠN HÃY MỞ FILE HOSTS (VÀO C:WINDOWSSYSTEM32DRIVERSETC HOSTS)
MỞ BẰNG NOTEPAD VÀ THÊM 3 DÒNG NÀY VÀO, SAU ĐÓ SAVE LẠI

103.255.238.100 lolvnpro.games.garenanow.com
103.255.238.100 fo3vn.auth.garenanow.com
103.255.238.100 lolvn.auth.garenanow.com

MỞ GAMES SẼ NHẬN ĐƯỢC X2 LMHT VÀ PC FIFA3

Tag: hack x2 ip lmht, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game Mobile: https://trap.vn/mobile

Nguồn: https://trap.vn/